STATUT

 

ASOCIATIA PRODUCATORILOR AGRICOLI DIN DOBROGEA

Membrii fondatori, :

…………………………

am hotarat in Adunarea Generala din 23.10.2020, constituirea unei asociatii cu denumirea de ASOCIATIA PRODUCATORILOR AGRICOLI DIN DOBROGEA, al carei statut are urmatoarele clauze:

CAPITOLUL I

 

Denumirea:

Art.1. Denumirea asociatiei este : ASOCIATIA PRODUCATORILOR AGRICOLI DIN DOBROGEA, in baza dovezii disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul Justitiei cu nr. 184599/2020.

Art.2. ASOCIATIA PRODUCATORILOR AGRICOLI DIN DOBROGEA este persoana juridica romana, fara scop lucrativ sau patrimonial, fiind constituita in baza Ordonantei nr.26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.

Sediul

Art.3. ASOCIATIA PRODUCATORILOR AGRICOLI DIN DOBROGEA are sediul in mun.Constanta, sos. Mangaliei nr.71, bl.PF5, parter, spatiul comercial nr.261, biroul nr. 4, judetul Constanta.

Pentru desfasurarea scopului si al obiectului de activitate Asociatia poate infiinta filiale, sucursale, poate deschide puncte de lucru in teritoriu, poate forma ordine si acorda medalii.

Durata

Art.4. Durata de functionare a asociatiei este nelimitata in timp, incepand cu data inregistrarii la Judecatoria Constanta.

Scopul si obiectul de activitate

Art.5. Asociatia isi propune urmatorul scop si obiect al activitatii sale:

 • Sprijinirea si promovarea actiunilor directe privind initierea si dezvoltarea proiectelor de finantare in domeniul agriculturii si irigatiilor
 • Crearea unor legaturi stabile cu organizatii ce desfasoara actiuni similare in domeniul agriculturii, la nivel national si international;
 • Promovarea si sprijinirea actiunilor de dezvoltare a activitatii agricole la nivelul zonei Dobrogei;
 • Editarea unui web propriu si initierea unei baze de date care sa permita distributia si accesarea de informatii privind accesarea de fonduri in domeniul de interes al asociatiei ;
 • Initierea constituirii unei biblioteci electronice cu materiale de referinta specifice domeniului agriculturii si zootehniei, privind sistemele de irigatii, cadrul legislativ de obtinere si derulare proiecte de finantare, etc;
 • Realizarea si publicarea periodica de buletine, articole sau alte materiale media prin care sa prezinte si sa promoveze activitatea Asociatiei, inclusiv prezentari despre evolutia domeniului de interes pe plan national si international.
 • Organizarea de prelegeri, seminarii, liste de discutii electronice, ateliere de lucru si alte activitati cu scopuri instructive;
 • Organizarea si participarea la simpozioane, conferinte, colocvii, seminarii si alte manifestari de acest gen, nationale si internationale, in scopul indeplinirii obiectivelor propuse;
 • Identificare si obtinere de resurse financiare pentru sprijinirea activitatii asociatiei;
 • Organizarea de intalniri ai membrilor Asociatiei cu oameni de afaceri romani, persoane publice, in vederea obtinerii sprijinului logistic si/sau financiar pentru indeplinirea scopurilor propuse;
 • Contactarea de organizatii internationale de profil, pentru schimb informational si colaborare;
 • Atragerea de personalitati si specialisti ;
 • Colaborarea cu persoane fizice si juridice romane si straine, institutii sau organizatii guvernamentale si neguvernamentale din tara si strainatate;
 • Sprijinirea de lucrari de cercetare si studii de specialitate in domeniul agricol;
 • Acordarea de premii, diplome onorifice si alte distinctii pentru merite deosebite;
 • Sprijinirea si promovarea de lucrari originale in domeniul agriculturii, irigatiilor si zootehniei, precum carti, articole, programe de calculator, design, publicatii internet, etc;
 • Editarea, tiparirea, difuzarea prin mijloace proprii sau pe baza de comision de carti, reviste cataloage, albume, publicatii cu caracter stiintific, prioritate avand lucrarile elaborate de catre membrii Asociatiei precum si lucrari valoroase ale altor autori;
 • Organizarea, infiintarea, patronarea de expozitii, targuri in tara si strainatate;
 • Desfasurarea de orice alte activitati cu scopul indeplinirii obiectivelor propuse;
 • Organizarea de targuri, expozitii, sesiuni, conferinte, congrese;
 • Activitati de servicii suport pentru invatamant in domeniul agricol;
 • Organizare de învătamânt particular în vederea crearii specialiștilor proprii în colaborare cu institutii de cercetare, universităti din țara și Academia Română
 • Organizarea de calatorii de studii si documentare, individuale si de grup la institutii de profil din tara si strainatate
 • Consilierea și initierea de proiecte cât și sprijnirea prin voluntariat pentru agricultura;
 • Organizarea si desfasurarea cursurilor de formare pentru adulti si tineri, pe domeniile de interes ale asociatiei
 • Desfașurarea activitaților prevăzute de legislatia în vigoare, cu scopul autorizării și acreditării cursurilor de formare profesională a adulților
 • Organizarea de cursuri și stagii de genul -școala de vară- sau alte activitați care conduc la realizarea scopului asociatiei
 • Organizarea de acțiuni de sponsorizare sau donare de produse Agricole în vederea realizării de expoziții permanente sau de licitarea acestora pentru obținerea de fonduri în vederea atingerii scopului și obiectivelor propuse
 • infiintarea de ferme mixte agricole ecologice pentru cresterea animalelor si cultivarea de cereale, legume, fructe, plante medicinale si tehnice, cultivarea plantelor decorative, aromatice, tinctoriale, apicultura, cresterea viermilor de matase, etc. ;
 • prelucrarea legumelor, fructelor si a produselor de origine animala;
 • posibilitatea incasarii diverselor sponsorizari in scopul redirectionarii acestora catre membri sai aflati in dificultate
 • organizarea de evenimente in vederea atragerii de sponsorizari in scopul redirectionarii fondurilor catre zona de cercetare in domeniul agriculturii si ramurilor conexe agriculturii
 • colaborarea cu institutii de invatamant de orice grad din domeniul agriculturii si din alte domenii conexe agriculturii in vederea acordarii de burse pentru studenti, practica pentru elevi si studenti, programe de ocupare de locuri de munca in domeniul agriculturii de catre absolventi de scoli profesionale (de calificare), liceu, facultate, etc.
 • Atragerea de fonduri nerambursabile si rambursabile pentru proiecte in domeniul agriculturii de catre asociatie sau/si sprijinirea membrilor asociatiei in vederea atragerii de fonduri nerambursabile si rambursabile in domeniul agriculturii.

Art.6. In vederea realizarii scopului si obiectului de activitate, asociatia va putea indeplini calitatea de asociat si/sau actionar in cadrul societatilor comerciale, va colabora cu alte organizatii neguvernamentale si institutii publice in vederea dezvoltarii de programe si proiecte comune si/sau finantarii acestora, va putea incheia parteneriate cu organisme din tara sau strainatate.

 

CAPITOLUL II – DESPRE MEMBRII ASOCIATIEI

Membrii asociatiei

Art.7. Asociatia este constituita initial din membrii fondatori

Art.8. In afara de membrii fondatori ai asociatiei, poate deveni membru al asociatiei orice persoana care dovedeste calitate si probitate umana, recunoaste statutul asociatiei, plateste taxa de inscriere si cotizatia lunara stabilita de Adunarea Generala a Asociatilor.

Drepturi:

 1. Membrii Asociatiei au drept de vot;
 2. Au dreptul sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Asociatiei;
 3. Au dreptul sa se retraga oricand din Asociatie.

Obligatii :

 1. sa respecte prevederile statutului;
 2. sa respecte hotararile organelor de conducere ale Asociatiei si regulamentele de ordine interioara;
 3. sa achite la timp cotizatia stabilita respectand termenul;
 4. sa fie loiali asociatiei si sa actioneze pentru intarirea prestigiului acesteia.

Art.9. Pierderea calitatii de membru:

 1. prin neplata obligatiilor banesti timp de 3 luni;
 2. nerespectarea prevederilor statutului;
 3. la cerere.

CAPITOLUL III – PATRIMONIUL ASOCIATIEI

Art.10. Patrimoniul initial al Asociatiei este stabilit la suma de 7.000 lei Ron.

 

Constituirea patrimoniului

Art.11. Patrimonial Asociatiei se va constitui din aporturile fiecarui membru fondator.

Art.12. Veniturile patrimoniale ale Asociatie provin din:

1)contributii periodice in bani si aporturi in natura ale membrilor, in scopul majorarii activului patrimonial al Asociatiei;

2)contribuita initiala a membrilor fondatori

3) taxa de inscriere a membrilor,

4) cotizatiile lunare ale membrilor,

5) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale

6) donatii, legate, subventii, sposorizari de la persoane fizice sau juridice, romane sau straine;

7) venituri si beneficii din inchirierea/subinchirierea bunurilor mobile si imobile proprii sau inchiriate;

8) venituri realizate  din activitati economice directe;

9) dobanzi si dividende rezultate din plasarea de sume disponibile , in conditiile legii;

10)dividendele societatilor comerciale infiintate de Asociatie;

11) valorificarea produselor culturale proprii

12) din vanzarea produselor editoriale, din organizarea de sesiuni, conferinte, manifestari cultural- stiintifice,

13) analize si programe pe baza de contracte de cercetare, din proiecte realizate in parteneriat public-privat,

14) finantari din credite nerambursabile,

15) cota din impozitul pe venitul global prevazuta de lege pentru sustinerea entitatilor non-profit si

16) alte forme de contributii si surse legale.

Veniturile realizate de Asociatie se utilizeaza integral de catre aceasta pentru finantarea activitatii proprii. Soldurile anuale rezultate din executia bugetului se reporteaza in anul urmator.

Art.13. Asociatia poate infiinta societati comerciale ale caror dividende, daca nu se reinvestesc in aceste societati, se vor folosi pentru realizarea scopului ei.

Art.14. Asociația poate desfașura orice alte activitati economice directe dacă acestea au caracter accesoriu și au legatură cu scopul ei principal.

Art.15. (1). Principalele cheltuieli ale Asociației sunt:

 1. salarii și adaosuri la salarii;
 2. indemnizații, prime și premii;
 3. cheltuieli de consultanta
 4. procurare de carti si publicatii de specialitate, din tara si din strainatate
 5. procurări de rechizite și imprimate de birou;
 6. chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare,
 7. cazare, masă, transport, diurne;
 8. apă, canal, salubritate;
 9. energie electrică, și gaze naturale,
 10. cheltuieli cu abonament tv., internet, telefon;
 11. procurarea unui mijloc de transport al Asociației;
 12. alte cheltuieli.

(2). Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli și se aprobă de Președintele Asociației.

(3). Salariile, indemnizațiile și alte drepturi bănești ale personalului se stabilesc  în limitele statului de funcții și ale bugetului de venituri și cheltuieli. Președintele Asociației poate dispune plata de premii, gratificații și altele asemenea din disponibilitatile existente.

Cuantumul taxei de inscriere si a cotizatiei

Art.16. Taxa de inscriere pentru noii membrii si cotizatia lunara se stabilesc la prima Adunare generala a membrilor fondatori, dupa dobandirea Certificatului de Inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilorsi vor fi modificate si aprobate anual de Adunarea Generala a Asociatiei.

Art.17. Persoanelor care nu au calitatea de membri ai Asociatiei li se vor aplica taxe pentru:

 • participarea la activitati ale Asociatiei;
 • utilizarea resurselor Asociatiei;
 • includerea ne-membrilor in listele de corespondenta

Evidenta , depozitarea si destinatia fondurilor banesti

Art.18. Fondurile banesti constituite din taxele de inscriere, cotizatii, donatii si sponsorizari vor fi evidentiate in registrele si evidentele contabile de catre contabilul Asociatiei si vor fi depozitate intr-un cont care va fi deschis la banca, iar destinatia acestor fonduri va fi hotarata de catre Adunarea Generala a Asociatilor.

CAPITOLUL IV

FILIALE, REPREZENTANTE, SOCIETATI COMERCIALE, ACTIVITATI ECONOMICE

Art.19. Asociatia poate infiinta filiale ca structuri teritoriale cu un numar minim de 3 membri, organe de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel ai Asociatiei. Filialele sunt entitati cu personalitate juridica, putand incheia in nume propriu acte juridice de administrare si de conservare in conditiile stabilite de asociatie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot incheia acte juridice de dispozitie in numele si pe seama Asociatiei, numai pe baza hotararii prealabile a consiliului director al Asociatiei.

Art.20. Asociatia poate numi reprezentanti si poate infiinta reprezentante, fara personalitate juridica in tara si strainatate.

Art.21. Filialele, reprezentantele si reprezentantii Asociatiei se infiinteaza, numesc si functioneaza pe baza hotararii Adunarii genenale, care are si compententa modificarii, dizolvarii, lichidarii si demiterii acestor structuri organizatorice. Filiala se constituie prin hotararea autentificata al adunarii generale al Asociatiei. Personalitatea juridica se dobandeste de la data inscrierii filialei in Registrul asociatiilor si fundatiilor in vederea inscrierii filialei, reprezentantul Asociatiei va depune cererea de inscriere impreuna cu hotararea de inscriere al filialei si cu actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial, la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala umeaza sa-si aibe sediul filiala.

Art.22. Regulamentul de organizare al activitatilor economice se aproba de catre consiliul director. Închiderea, dizolvarea si lichidarea acestora se face pe baza deciziei luate de adunarea generala.

Art.23. Prin decizia consiliului director, Asociatia poate participa la infiintarea altor asociatii si fundatii si se poate afilia la federatii sau confederatii din tara sau din strainatate, având scopuri si activitati similare cu ale sale si care nu contravin prezentului statut.

CAPITOLUL V

ORGANIZAREA, ADMINISTRAREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI

 

Organizarea Asociatiei

 

Art.24. Organele Asociatiei sunt:

 1. Adunarea Generala;
 2. Consiliul director:
 3. Cenzorul

Art.25. Conducerea activitatilor curente, între sedintele  Adunarii generale, este asigurata de catre Consiliul director. Administrarea Asociatiei este asigurata de catre Presedinte.

Art.26. Controlul activitatilor si financiar al Asociatiei se efectueaza de catre cenzorul Asociatiei. Activitatea cenzorului este independenta de consiliul director si de managementul Asociatiei.

Art.27. În realizarea scopului si obiectului sau de activiute, Asociatia poate avea servicii specializate, a caror functionare si organigrama se stabilesc prin Regulamentul de ordine interioara, aprobat de consiliul director.

Art.28. Membrii consiliului director sunt personal raspunzatori pentru propria lor conduita si solidar raspunzatori pentru actiunile Consiliului director, atât fata de terti, cat si fata de Asociatie, pentru daunele provenite din culpa lor (prin înselatorie, minciuna, sau nepricepere).

Art.29. Asociatia poate fi reprezentata de catre persoane mandatate prin numiri ale Consiliului director in vederea îndeplinirii unor acte si a unor fapte concrete sau in realizarea unor programe cu sub-contract.

 

Adunarea Generala a Asociatilor

Art.30. Adunarea Generala a Asociatilor este organul suprem al Asociatiei si se compune din toti membrii.

 

Art.31. Adunarea Generala  de constituire a Asociatiei va fi convocata de grupul de initiativa la care participa toti membrii fondatori, si va decide:

 1. Aprobarea, modificarea statutului si actului constituitv al Asociatiei;
 2. numirea, alegerea si revocarea Consiliului Director;
 3. asupra prestatiilor si cotizatiilor la care vor fi supusi membrii;
 4. delegarea unei persoane care sa obtina avizul de constituire si sa promoveze cererea de inscriere la Judecatoria Constanta;
 5. stabilirea strategiei si al obiectivelor generale ale Asociatiei
 6. aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
 7. alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor Comisiei de cenzori;
 8. infiintarea de filiale;
 9. dizolvarea si lichidarea Asociatiei precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
 10. orice alte atributii prevazute de lege si statut.

Art.32. Adunarea Generala a Asociatilor se intruneste semestrial in sedinta ordinara , iar in sedinta extraordinara ori de cate ori este necesar.

 

Art.33. Convocarea sedintelor ordinare ale Adunarii Generale a Asociatilor se face in scris prin orice mijloc de comunicare de catre Presedintele Asociatiei , cu cel putin 7 zile inainte de data sedintei, precizandu-se data, ora si locul desfasurarii si ordinea de zi a sedintei.

 

Art.34. Convocarea sedintelor extraordinare ale Adunarii Generale a Asociatilor se poate face la cererea Presedintelui Asociatiei, a minim 2 din membrii fondatori sau a unei patrimi din numarul total al membrilor asociati. Convocarea se face nominal, prin orice mijloc de comunicare, precizandu-se ordinea de zi, data, ora si locul desfasurarii sedintei extraordinare.

 

Art.35. Adunarea Generala a Asociatilor este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor sai (50% +1) si adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.

 

Art.36. In cazul in care, la prima convocare, Adunarea Generala a Asociatilor nu este legal constituita, a doua convocare este organizata in decurs de doua saptamani, cu respectarea prevederilor prezentului statut, iar hotararile vor fi adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti, oricare ar fi numarul acestora

 

Art.37. Toti membri Asociatiei au drept de vot egal.

 1. hotararile sunt statutare daca sunt adoptate cu votul a minim 50% + 1 persoana din numarul celor prezenti sau reprezentati la Adunare;
 2. hotararile luate de adunarea generala în limitele legii, ale actului constitutiv si/sau ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat împotriva.
 3. votul poate fi exprimat in adunarile generale si prin posta, sau prin redactarea unei procuri autentice sau a unui mandat sub semnatura privata inregistrat de secretariatul adunarii generale si confirmat pentru autenticitatea semnaturii de catre oricare din membrii consiliului director, prin care un membru imputerniceste un alt membru al Asociatiei sa exprime optiunea pentru problemele inscrise în ordinea de zi a adunarii generale;
 4. membrul care intr-o anumita problema supusa adunarii generale este interesat (profesional, comercial, sau in orice alt fel) personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterale sau afinii sai pâna la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.

Art.38. Hotararile care privesc lichidarea si dizolvarea Asociatiei sau modificari ale actelor constitutive se adopta cu majoritate de 2/3 din membrii

Consiliul Director

Art.39. Consiliul Director al Asociatiei este format din 7 membrii alesi pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului de catre Adunarea Generala a membrilor si are urmatoarele atributii:

 1. asigura conducerea curenta a activitatii asociatiei;
 2. incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
 3. asigura executarea programului anual si hotararile Adunarii Generale;
 4. stabileste nivelul drepturilor banesti pentru personalul de executie propriu, in cadrul limitelor bugetului aprobat;
 5. prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pentru perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli , bilantul contabil si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul urmator;
 6. elaboreaza proiectul regulamentului intern de organizare si functionare a Asociatiei, precum si organigrama acestuia;
 7. prezinta Adunarii Generale proiecte de programe spre a fi promovate de catre asociatie;
 8. indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala a Asociatilor.

 

Art.40. Consiliul Director se intruneste in sedinte ordinare o data pe luna si in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar.

Art.41. Hotararile consiliului director se adopta cu majoritatea voturilor membrilor sai prezenti, luând in considerare, daca este cazul, si voturile exprimate in termen prin corespondenta sau delegare.  În acest caz, daca numarul celor care voteaza pentru este egal cu cel al celor care voteaza impotriva, presedintele are puterea de a decide.

Art.42. Membrul consiliului director (profesional, comercial, legal sau în orice alt fel) personal, sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterale sau afinii sai pâna la gradul al patrulea inclusiv, intr-o chestiune supusa deciziei consiliului director, trebuie sa declare acest lucru si nu va putea lua parte la vot.

Art.43. La întalnirile consiliului director pot participa, fara drept de vot, si alti membri ai Asociatiei.

Art.44. Membrii consiliului director cu functii executive pot fi remunerati in limitele bugetului Asociatiei.

 

Art.45. Convocarea sedintelor se face de catre Presedintele Consiliului Director.

 

Art.46. Sedintele Consiliului Director sunt prezidate de catre Presedinte, iar in lipsa acestuia de catre unul din vice-presedinti.

 

Art.47. Consiliul Director adopta decizii cu votul a jumatate plus unul din numarul membrlor sai.

Presedintele

Art.48. Pentru primul mandat de 4 ani, Presedintele Consiliului Director este si presedintele Adunarii Generale a Asociatilor si in toate actele si documentele va fi numit PRESEDINTELE ASOCIATIEI.

Presedintele Asociatiei are urmatoarele atributii:

 1. reprezinta asociatia in relatii cu tertii;
 2. are specimen de semnatura in banca;
 3. asigura conducerea operativa a Asociatiei intre sedintele Consiliului director;
 4. angajeaza si concediaza personalul platit;
 5. aproba cheltuielile curente, administrative, gospodaresti si de protocol;
 6. se ingrijeste de strangerea cotizatiilor si tine evidenta acestora;
 7. propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil.

Art.49. Presedintele Asociatiei raspunde in fata Adunarii Generale a Asociatilor de activitatea desfasurata in exercitarea hotararilor acesteia.

In lipsa, presedintele va fi suplinit de un vice-presedinte numit din randul membrilor fondatori.

Vice-presedintele

Art.50. Vicepresedintii sunt propusi, sustinuti si alesi prin vot de adunarea generala pentru un mandat de 4 ani.

Art.51. Vicepresedintele are urmatoarele atributii

 1. participa activ la sedintele consiliului director;
 2. propune programele si strategia anuala pentru atingerea obiectivelor Asociatiei;
 3. pun in practica programele adoptate de catre consiliul director;
 4. coordoneaza activitatea membrilor Asociatiei implicati in programe distincte
 5. redacteaza proiectul aportului anual;
 6. sunt responsabili pentru strangerea de fonduri si cu redactarea cererilor de

Cenzorul

Art.52. Cenzorul este organul intern de control financiar al Asociatiei. El este ales de catre adunarea generala pentru un mandat de 3 ani.

Art.53. Cenzorul are urmatoarele atributii:­

 1. verifica modul în care este administrat patrimoniul Asociatiei;
 2. intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;
 3. poate participa la sedintele consiliului director fara drept de vot
 4. îndeplineste orice alte atributii stabilite de adunarea generala

Art.54.            Cenzorul poate renunta la functia sa cu un preaviz de 30 de zile si este raspunzator pentru retragerea lui intempestiva si pentru eventualele prejudicii aduse Asociatiei prin neglijenta in indeplinirea atributiilor sale.

Art.55. Rapoartele cenzorului privind înscrierea in legalitate a activitatilor si actelor Asociatiei trebuie prezentate si sunt obligatorii pentru conducerea, managementul si personalul acesteia.

Art. 56. Cenzorul are acces la toate documentele Asociatiei.

Membrii Asociatiei

 

Art.57. Activitatea Asociatiei poate fi sprijinita  de orice persoana fizica sau juridica ce respecta statutul  si actioneaza pentru realizarea obiectivelor Asociatiei. Poate deveni membru al Asociatiei orice persoana de buna credinta interesata de scopurile si obiectivele Asociatiei, indiferent de nationalitate, convingeri religioase, origine etnica, orientare sexuala sau convingeri politice, cu conditia sa se conformeze statutului Asociatiei.

Art.58. Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:

 1. sa aleaga si sa fie alesi în organele de conducere ale Asociatiei;
 2. sa propuna masuri de imbunatatire a orgnizarii si activitatii Asociatiei si a organelor sale de conducere;
 3. sa participe cu drept de vot la adunarile generale ale Asociatiei;
 4. sa participe la manifestarile organizate de Asociatie.

Art.59. Membrii Asociatiei au urmatoarele obligatii:

 1. de a respecta statutul Asociatiei si hotararile organelor de conducere alese ale acesteia;
 2. de a plati cotizatia la termen.

Art.60. Contributiile membrilor la activitatea si scopul Asociatiei constau in sprijin financiar, material sau moral si în participarea nemijlocita la realizarea programelor Asociatiei.

Art.61. Persoanele fizice sau juidice care prin activitatea lor sprijina actiunile Asociatiei pot dobandi calitatea de membru si dupa ce Asociatia a fost fondata.

Art.62.            Calitatea de membru se dobandeste la cerere, cu avizul consiliului director.

Art.63.            Conditiile de primire a noilor membrii in Asociatie:

 1. solicitantii trebuie sa recunoasa statutul Asodatiei si organele de conducere si sa fie dispusi sa se implice ca membri activi daca sunt solicitati;
 2. solicitantii trebuie sa fie de acord sa plateasca anual/semestrial cotizatia stabilita de consiliul director.

Art.64. Fiecare  dintre fondatorii Asociatiei mentionati in Actul Constitutiv initial are calitatea de membru fondator. Aceastra calitate nu se poate pierde si nu se poate transmite.

Art.65. Pentru contributii  deosebite in sprijinul Asociatiei se poate acorda calitatea de membru de onoare. Calitatea de membru de onoare se acorda de consiliul director si se accepta de catre cel numit. Membrii de onoare nu au obligativitatea de a plati cotizatia si nu pot transmite calitatea de membru de onoare.

Art.66. Persoanele fizice sau juridice care nu sunt implicate în mod direct in activitatile Asociatiei dar doresc sa încurajeze dezvoltarea acesteia, în tara noastra sau care folosesc resursele sau serviciile Asociatiei, pot primi la cerere statutul de membru simpatiant. Membrii simpatizanti platesc cotizada si pot face donatii Asociatiei.

Art.67. Calitatea de membru al Asociatiei se pierde:

 1. prin nerespecărea prevederilor statutului;
 2. prin savarsirea de fapte ilegale, imorale, reprobabile care aduc atingere intereselor si prestigiului Asociatiei;
 3. prin neachitarea cotizatiei in termen de 60 de zile de la data maxima fixata pentru achitarea acesteia;
 4. la cerere.

 

Art.68. Pierderea calitatii de membru al Asociatiei prin excludere se hotaraste de catre adunarea generala cu o majoritate de 2/3 a membrilor prezenti sau reprezentati.

Consiliul director poate decide suspendarea calitatii de membru al Asociatiei pâna la întrunirea adunarii generale care va lua decizia finala.

Gestiunea Asociatiei

Art.69. Gestiunea Asociatiei se tine în conformitate cu legislatia in vigoare. Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie. Gestiunea financiara se tine de personal calificat si poate fi controlata de presedinte, de membrii consiliului director sau de cenzorul Asociatiei.

Art70. Asociatia poate avea conturi în lei sau în valuta, în tara sau în strainatate, in conditiile legii.

Art.71. Documentele     bancare vor purta stampila            Asociatiei si vor fi semnate de presedinte.

Art.72. Filialele vor tine gestiune proprie si vor avea conturi bancare, fiind preluate in conturi bancare, fiind preluate in  gestiunea generala a Asociatiei prin balante de verificare transmise lunar la sediul central al Asociatiei.

Art.73. Societatile comerciale si unitatile economice anexe ale Asociatiei pot dispune de subconturi bancare, fiind incluse în gestiunea generala a Asociatiei. Veniturile realizate din activitatile comerciale ale acestora se vor impozita în conformitate cu instructiunile emise de Ministerul Finantelor pentru persoane juridice non-profit, urmând ca profiturile nete sa fie transferate în conturile Asociatei si destinate finantarii activitatilor prin care se realizeaza scopul Asociatiei.

CAPITOLUL V – LICHIDARE SI DIZOLVARE

 

Modul de dizolvare si lichidare al asociatiei

Art.74. Asociatia poate fi lichidata in urmatoarele conditii:

 1. neaducerea la indeplinire a obiectului de activitate aprobat prin statut
 2. micsorarea numarului de membrii asociati sub limita legala, daca acesta nu a fost complinit timp de trei luni.

Art.75 Lichidarea se face prin hotararea Adunarii Generale a Asociatilor, iar activul acesteia se va repartiza astfel:

 • se achita toate obligatiile de plata determinate de functionarea Asociatiei;
 • restul activului se restituie membrilor asociatiei in functie de participarea acestora la veniturile Asociatiei.

 

Modificarea statutului

Art.76. Modificarea si completarea statutului se va face in Adunarea Generala a Asociatilor cu votul majoritatii membrilor.

Prezentul statut a fost redactat in 5 exemplare originale , azi, data darii de data certa.

MEMBRII  FONDATORI: