Astăzi, 23.06.2021, începând cu ora 15:00, o delegație a Asociației Producătorilor Agricoli din Dobrogea, formată din domnul președinte Ichim Theodor și domnul vicepreședinte Chipăilă Mircea, alături de reprezentați ai Clubului Fermierilor Români, vor participa în București, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la o întâlnire cu domnul Nechita-Adrian OROS, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și reprezentanți ai Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF), pentru a susține elaborarea și punerea în aplicare a Strategiei naționale de gestiune integrată a apei pentru agricultură, care să asigure cadrul pentru un program multianual de investiții publice (buget național și fonduri europene) în vederea modernizării sistemului național de irigații și susținerea programului care vizează proiectele locale de irigații.

Reabilitarea amenajărilor hidroameliorative și aducerea lor la parametriioptimi, funcțional proiectați, trebuie să reprezinte o prioritate. Aceastereabilitări implică realizarea unor investiții semnificative, de mareanvergură, care constau în reparații capitale ale infrastructurii de canale principale, precum și a stațiilor de pompare aferente acestor sisteme. Acolo unde este cazul, este necesară modernizarea și retehnologizarea stațiilor de pompare precum și modernizarea echipamentelor hidromecanice.

Pentru coordonarea măsurilor specifice unui sistem integrat de gestiune eficientă a apei în agricultură Asociația Producătorilor Agricoli din Dobrogea susține demersul conducerii CJ Constanța privind realizarea unei Strategii de dezvoltare durabilă a județului, care să cuprindă integrarea agriculturii în activitățile economice ale zonei.

APAD își exprimă interesul și disponibilitatea alături de celelalte părți implicate, la stabilirea și prioritizarea acțiunilor care vizează implementarea cu succes a proiectelor de îmbunătățiri ecosistemice și funciare la nivel local și național.

Copyright © 2021 Asociatia Producatorilor Agricoli din Dobrogea – APAD, Toate drepturile rezervate