Au fost dezbatute și clarificate subiecte de interes privind criteriile de eligibilitate și selecție a viitoarelor proiecte, termenul de implementare fiind septembrie 2025.
Domnul Vicepreședinte a solicitat de asemenea ca în viitor să existe alocări diferite pentru irigații, separat de achiziția simplă de utilaje agricole, deoarece există riscul să se creeze o competiție neloială în cadrul aceleiași submăsuri, fermieri cu nevoi, obiective și interese diferite si cu avize speciale. Trebuie ținut cont că pentru a achizitiona echipamente de irigat trebuie să faci dovada sursei de apă, aspect ce necesită avize speciale: Acord Mediu, studii hidro, aviz Apele Romane etc., iar în cazul achiziției de utilaje agricole nu este nevoie de astfel de avize.
 De asemenea, considerăm oportună alocarea de punctaje suplimentare celor care își înființează acum sistemul de irigații nu doar pentru cei care îl modernizează, existând riscul să se mărească decalajele dintre cei care au beneficiat deja de reabilitări ale sistemului de irigații în trecut și cei care sunt la început de drum în acest demers.
Aceste propuneri au fost luate în analiză de către Autoritatea de Management urmând să facă obiectul dezbaterilor pentru noile măsuri din perioada 2023-2024.
APAD și APPR continuă să sprijine fermierii români, reprezentându-le interesele pentru asigurarea unei agriculturi durabile.
Copyright © 2021 Asociatia Producatorilor Agricoli din Dobrogea – APAD, Toate drepturile rezervate